EnglishVietnamese

Đến lúc nào , thì bạn sẽ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐨̉ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐨̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 ?

Trang chủ / Tin Tức / Đến lúc nào , thì bạn sẽ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐨̉ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐨̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 ?
🎯🎯🎯
Đến lúc nào , thì bạn sẽ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐨̉ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐨̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨❓❓
🛎
Sau một thời gian sử dụng cỏ, khi đã đạt đến giới hạn sử dụng, mặt sân cỏ sẽ xuất hiện các dấu hiệu cần để thay cỏ sau:
🌱 Sợi cỏ rũ xuống, không thể quay trở lại trạng thái ban đầu
🌱Mặt sân xơ xác, cát và cao su không dàn đều
🌱Sân gồ ghề, không bằng phẳng
🌱Quá trình thi đấu các lớp cỏ dễ bị bong ra khi có ngoại lực tác động
_______________________________________
☎️ Hotline: 0915.751.949
Contact Me on Zalo
0915751949