EnglishVietnamese
THÁO DỞ CỎ CŨ – THAY CỎ MỚI- PHÚ YÊN
Tháo dở cỏ cũ sân bóng - PHÚ YÊN Thay cỏ mới 3 sân 5 người
𝐃ự á𝐧 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 𝐏𝐓 𝐥𝐢ê𝐧 𝐜ấ𝐩 𝐅𝐏𝐓 𝐭ạ𝐢 𝐓ỉ𝐧𝐡 𝐁ắ𝐜 𝐍𝐢𝐧𝐡
𝐇𝐨à𝐧 𝐭𝐡𝐢ệ𝐧 - 𝐃ự á𝐧 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 𝐏𝐓 𝐥𝐢ê𝐧 𝐜ấ𝐩 𝐅𝐏𝐓 𝐭ạ𝐢 𝐓ỉ𝐧𝐡 𝐁ắ𝐜 𝐍𝐢𝐧𝐡 #CCGrass
Dự án sân bóng mini Trường SKYLINE cơ sở 1 ĐÀ NẴNG
DỰ ÁN THAY CỎ SÂN BÓNG MINI TRƯỜNG SKYLINE CƠ SỞ 1 ĐÀ NẴNG  
Thi công lưới nóc Sân Cty KCN HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG
Thi công lưới nóc Sân Cty KCN HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG
BẢO DƯỠNG SÂN BÓNG PHÚC TÍN – QUẢNG NAM
Hoàn thiện thi công bảo dưỡng - sữa chữa - Sân bóng Phúc Tín - Điện Ngọc - Quảng Nam
DỰ ÁN SÂN BÓNG KBANG – GIA LAI
Hoàn thiện bàn giao trong đêm Sân nhận khách ngay lun 4 trận - Huyện KBang - Tỉnh Gia La
DỰ ÁN SÂN BÓNG LÀNG BRENG 2- GIA LAI
𝐇𝐨à𝐧 𝐭𝐡𝐢ệ𝐧 𝐛à𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 - Sân Làng Breng 2 - H.Iagrai - Gia Lai
Dự án sân cỏ nhân tạo Khu dân cư đô thị số 1 Điện Thắng – Quảng Nam
Hoàn thiện bàn giao - Dự án sân cỏ nhân tạo Khu dân cư đô thị số 1 Điện Thắng…
𝐃ự á𝐧 𝐒𝐂𝐍𝐓 𝐊𝐡𝐮 𝐝𝐮 𝐥ị𝐜𝐡 𝐇ò𝐧 𝐌á𝐭 – 𝐍𝐠𝐡ĩ𝐚 𝐂𝐡â𝐮 – 𝐍𝐠𝐡ệ 𝐀𝐧
𝐃ự á𝐧 𝐒𝐂𝐍𝐓 𝐊𝐡𝐮 𝐝𝐮 𝐥ị𝐜𝐡 𝐇ò𝐧 𝐌á𝐭 - 𝐍𝐠𝐡ĩ𝐚 𝐂𝐡â𝐮 - 𝐍𝐠𝐡ệ 𝐀𝐧
Dự án sân mini xã Điện Thọ – Điện Bàn – Quảng Nam
Ngày cuối tuần hoàn thiện - Dự án sân mini xã Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam
𝐃ự á𝐧 𝐒𝐂𝐍𝐓 𝐊𝐡𝐮 𝐭á𝐢 đị𝐧𝐡 𝐱ư 𝟐 𝐱ã 𝐂ư 𝐁ô𝐧𝐠 – 𝐇𝐮𝐲ệ𝐧 𝐄𝐚 𝐊𝐚𝐫 – Đắ𝐜 𝐋ắ𝐜 ☘️
𝐃ự á𝐧 𝐒𝐂𝐍𝐓 𝐊𝐡𝐮 𝐭á𝐢 đị𝐧𝐡 𝐱ư 𝟐 𝐱ã 𝐂ư 𝐁ô𝐧𝐠 - 𝐇𝐮𝐲ệ𝐧 𝐄𝐚 𝐊𝐚𝐫 - Đắ𝐜 𝐋ắ𝐜
Thi công bảo dưỡng sân bóng Nguyễn Chánh
Thi công bảo dưỡng sân bóng Nguyễn Chánh - vaò hạt cao su
Contact Me on Zalo
0915751949